14:00 – 15:15 uur De BSO begint.
15:15 – 15:40 uur Alle BSO kinderen komen (meestal) vrolijk dansend, huppelend en kletsend binnen.
15:40 – 16:00 uur Alle kinderen gaan tafel in hun eigen stamgroep. Voor ieder kind is er drinken en fruit. Tijdens het eten en drinken wordt er gesproken over de schooldag, de belevenissen of persoonlijke ervaringen. De pedagogisch medewerker vertelt de kinderen wat de BSO activiteiten die middag zijn.
16:00 – 16:30 uur Alle kinderen gaan even naar buiten. Afhankelijk van het weer wordt bepaald welke activiteiten binnen gedaan worden en welke buiten.
16:30 – 18:30 uur Er worden diverse activiteiten aangeboden aan de hand van het lopende thema. Tussendoor krijgen alle kinderen een cracker of beschuit.
18:30 uur De BSO gaat sluiten.

In de schoolvakanties of tijdens studiedagen zijn de kinderen de hele dag welkom bij de BSO. De BSO is dan om 7:30 uur geopend.

 

7:30 – 9:00 uur Alle kinderen komen binnen.
9:00 – 11:30 uur Er zijn diverse activiteiten zowel binnen als buiten aan de hand van het maandthema. Tussendoor gaan de kinderen aan tafel voor drinken en fruit.
11:30 – 12:00 uur Alle kinderen gaan even naar buiten.
12:00 – 13:00 uur Het is tijd om te gaan eten.
13:00 – 14:00 uur Er is even tijd om te relaxen, dit doen we met een rustig activiteit: denk hierbij aan lezen, gezelschapsspel spelen, een tekening maken etc.
14:00 uur We gaan even iets drinken.
14:00 – 15:30 uur Er worden diverse activiteiten aangeboden.
15:30 – 16:00 uur De kinderen gaan aan tafel en krijgen drinken, groente/ fruit.
16:00 – 16:30 uur Alle kinderen gaan even naar buiten.
16:30 – 18:30 uur Er worden diverse activiteiten aangeboden aan de hand van het lopende thema. Tussendoor krijgen alle kinderen een cracker of beschuit.
18:30 uur De BSO gaat sluiten.

Uiteraard kan er van deze planning afgeweken worden.