Gastouderbureau

Behalve de voor- en naschoolse opvang op onze locaties, biedt KindRijk nu ook gastouderopvang voor kinderen van 0-13 jaar. Wij zijn een erkend gastouderbureau in Ede en omgeving en staat ingeschreven in het Landelijke Register Kinderopvang. De opvang vind plaats in de huiselijke sfeer en tegen een aantrekkelijke prijs, maar ook met de pedagogische kwaliteit en normen en waarden die u van KindRijk gewend bent. Hiervoor werken wij nauw samen met onze gastouders.

Telefoon: 06-19488104 | e-mail: gastouderbureau@kindrijk.nl

Voor ouders

Wilt u, of uw gastouder overstappen naar KindRijk? Dan nemen we u graag de moeite uit handen en bieden we u een makkelijke overstapservice, waarbij we u de rompslomp uit handen nemen!

Als u gebruikmaakt van deze overstapservice, laten we uw contract beëindigen bij uw huidige gastouderbureau. en sturen we u per e-mail de overeenkomsten op zodat u die rustig thuis kunt lezen en kunt ondertekenen.

Ook zorgen we ervoor dat wij, op het moment dat u uw kind(eren) ophaalt bij uw gastouder, daar dan ook zijn voor het koppelingsgesprek en om de benodigde formulieren te tekenen. Daarvoor hoeft u dus geen extra afspraak te maken.

Als dank dat u wilt overstappen naar KindRijk bieden we u één maand gratis bureaukosten! (ter waarde van maximaal € 50,-)

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind bij KindRijk zich kan ontwikkelen, de wereld kan ontdekken en kan ontspannen, ons pedagogisch handelen staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Daarin staat beschreven hoe wij werken en hoe wij met bepaalde situaties omgaan. Daarnaast gebruiken we het pedagogisch beleidsplan ook als evaluatie- en toetsmiddel: We vragen ons steeds af: hoe kunnen we de kwaliteit van onze opvang nog verder verhogen?

gebedOp KindRijk is iedereen welkom. Met ons gastouderbureau werken we samen met christelijke en niet-christelijke gastouders. Ouders die een stukje geloofsopvoeding verlangen bij de gastouder, kunnen dit aangeven. Hierbij zoeken wij een passende match met een gastouder met dezelfde normen en waarden
Alle gastouders worden minimaal een keer per jaar geïnspecteerd door de GGD. Van elke inspectiebezoek wordt een inspectierapport opgemaakt. Deze zijn te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang.

Weet je wat bakken energie geeft? Weten dat je kind op een goede plek zit met super kwaliteit! Wil jij ook hierin meedenken en met elkaar opzoek gaan naar verbeteringen.

Wij besteden hier aandacht aan in de oudercommissie, want waar je aandacht aan geeft groeit 🙂 en meer energie daar hebben we allemaal baat bij!

Het kost je een klein stukje tijdsinvestering. Twee keer per jaar komt de oudercommissie bijeen. Wij streven naar een open overleg met de leden van de commissie, zodat inspraak van ouders gewaarborgd is. Laat je stem horen! Ook vragen we tijdens de evaluaties of de ouder(s) zitting willen nemen in de oudercommissie.

Taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn onder meer:

 • Het fungeren als aanspreekpunt voor alle ouders
 • Het voeren van 2x per jaar overleg met het gastouderbureau over het beleid rondom de gastouderopvang.
 • Het zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie
 • Evt overleg en ondersteuning bij activiteiten voor (gast)ouders, zoals idee even voor de themabijeenkomsten.

De oudercommissie heeft een verzwaard adviesrecht met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • De wijze waarop gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding hiervan, het bieden van verantwoorde kinderopvang
 • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot de eisen gesteld aan de gastouder
 • Het pedagogisch beleid
 • Het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen
 • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
 • Wijziging van de prijs van de kinderopvang

Reglement

Dit reglement omvat:

* regels over het aantal leden (de houder en medewerkers kunnen geen lid zijn)
* regels over de wijze waarop de leden worden gekozen
* de zittingsduur van de leden

Het reglement bevat geen regels over de werkwijze van de oudercommissie. De oudercommissie is vrij om haar eigen werkwijze te bepalen. Het reglement kan alleen worden gewijzigd na instemming van de oudercommissie. Het gastouderbureau verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk
alle informatie die nodig is om haar taak te kunnen uitvoeren.

Bron: www.rijksoverheid.nl

De oudercommissie zet zich in voor een adequate behartiging van belangen van alle ouders. De oudercommissie komt minimaal 1 keer per jaar bij elkaar. Verslagen van bijeenkomsten van de oudercommissies zijn voor bij KindRijk aangesloten ouders en gastouders terug te vinden in de bestanden bij het persoonlijk ouderportaal op onze website.

Klachten over onze dienstverlening kunt u invullen via onze klachtenprocedure.

Voor gastouders

Gastouderbureau KindRijk kan jou als gastouder veel bieden. Omdat we al op verschillende locaties kinderopvang bieden voor verschillende leeftijden, kunnen we jou als gastouder ondersteunen met onze kennis en ervaring. Zo kun je gebruikmaken van themapakketten voor activiteiten thuis en delen we kennis via bijvoorbeeld e-learnings. Daarnaast zijn er nog andere extra’s die wij jou kunnen bieden; we bespreken dit graag met je tijdens een kennismaking!

Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij KindRijk zich kan ontwikkelen,. Dus ook jij als gastouder. KindRijk Ede wil als gastouderbureau nauw met je samenwerken om ervoor te zorgen dat jij al je talenten en kwaliteiten kunt inzetten en verder ontplooien. Daarvoor houden we regelmatig contact, maar bieden we ook allerlei mogelijkheden, bijvoorbeeld om een cursus te volgen. Op die manier kom jij tot je recht en zo waarborgen wij de kwaliteit die we als KindRijk willen bieden.

Om gastouder te worden bij KindRijk, moet je natuurlijk wel aan een aantal voorwaarden voldoen en zijn er de nodige stappen nodig voordat je daadwerkelijk aan de slag kunt. Natuurlijk helpen we je hier graag bij. Klik op de knop hieronder voor een uitgebreide uitleg over het hoe en wat. 

Trainingen Gastouderbureau KindRijk

Wij bieden onze gastouders het hele jaar door verschillende kindgerichte en persoonlijke effectiviteit trainingen aan. Deze trainingen zijn gericht op verbreding van de kennis en ontwikkeling van de gastouders, zodat kinderen optimaal ondersteund kunnen worden tijdens de opvang.

AANBOD TRAININGEN:

Herhalingstraining Kinder-EHBO

VVE Piramide bij de gastouder

E-learning: Spel en speelgoed

E-learning: De meldcode kindermishandeling 

e-learning Thomas GORDON: Omgaan met elkaar

(Vraag naar de voorwaarden en data)

Onze gastouders

Ons team

Carola Roelofsen is de enthousiaste directeur van KindRijk. Als betrokken ondernemer zag zij de meerwaarde in van een gastouderbureau dat onderdeel is van een grotere kinderopvangorganisatie. Op die manier kunnen zowel gastouders als kinderen meeprofiteren van de pedagogische kracht van het geheel.

Paulien

Wat kost gastouderopvang bij KindRijk?

U betaalt voor de opvang die u bij onze gastouders afneemt per uur. De kosten hiervoor verschillen, want onze gastouders bepalen hun eigen uurprijs. Daarnaast betaalt u bureaukosten. De bureaukosten bedragen €0,94 per uur per kind, met een maximum van €25,75 per kind per maand (€92,70 per gezin per maand). Als wij een gastouder voor u mogen zoeken, berekenen wij €25,00 opstartkosten. Laten we het iets concreter maken met het een rekenvoorbeeld.

Stel, u heeft twee kinderen die u voor twee dagen per week door een van onze gastouders (met een uurprijs van € 5,90) wilt laten opvangen. Een dag is 8 uur en rekenend met 4 vakantieweken per jaar, neemt u dus maandelijks 128 uur opvang af. Als u ons een gastouder voor u laat zoeken, rekenen we eenmalig €25,- opstartkosten. Als u zelf al een gastouder heeft gevonden, rekenen we deze niet.

U betaalt vervolgens per maand:

€ 5,90 x 128 uur = € 755,20 (aan gastouderkosten)
€ 0,94 x 128 uur =
€120,32 € 92,70,- (aan bureaukosten)

TOTAAL: € 847,9
(uw uurprijs is € 6,62)

Deze prijs is voor u een brutoprijs. U kunt namelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Hoeveel is afhankelijk van de uurprijs, uw gezinssituatie en uw inkomen. U kunt hiervoor een proefberekening maken met de voor u relevante gegevens op toeslagen.nl