KindRijk hecht veel waarde aan veiligheid en geborgenheid. Een gevoel van veiligheid vergroten wij door een vaste dagindeling te hanteren. Kinderen weten dan veelal waar ze aan toe zijn en weten wat er van hen verwacht wordt. Voor baby’s houden wij hun eigen schema/ het schema van thuis aan. We bekijken per kind wat hier wenselijk en prettig is.

7:30 KindRijk Kinderopvang opent de deuren. Alle kinderen zijn van harte welkom op te komen spelen.
7:30 – 9:15 uur Alle kinderen komen binnen en kunnen vrij spelen. Tijdens het vrij spelen kan er een VVE activiteit gedaan worden. De kinderen die voor een jarige papa of mama mogen knutselen kunnen dit nu doen.
9:15 – 9:30 uur De pedagogisch medewerker begeleid de kinderen bij het opruimen. Respect voor materiaal staat centraal.
9:30 – 10:00 uur De kinderen krijgen allemaal een plekje in de kring. Er word gezongen, verteld en/of een VVE activiteit gedaan. Hierna mogen de kinderen fruit eten en drinken.
10:00 – 11:00 uur De kinderen gaan buiten spelen. KindRijk beschikt over divers en uitdagend buitenspeelgoed.
11:00 – 11:30 uur Er is tijd voor een activiteit.
11:30 – 12:30 uur Alle kinderen krijgen aan tafel brood en drinken. Wij bidden met de kinderen en zingen nog een liedje.
12:30 uur De kinderen die ’s middags slapen gaan op bed en de kinderen die wakker blijven krijgen een ‘grote kinderen activiteit’ aangeboden.
15:00 uur Wanneer de kinderen allemaal weer uit bed zijn krijgen de kinderen aan tafel een cracker/ koekje en drinken.
15:30 uur De kinderen gaan buiten spelen bij mooi weer. Wanneer het slecht weer is, kunnen de kinderen in de gymzaal spelen of wordt er gespeeld op de groep.
16:30 uur We gaan aan tafel. Alle kinderen krijgen groente en drinken.
16:45uur Er kan gespeeld worden totdat kinderen gehaald worden.
18:30 uur Na een gezellige en leerzame dag sluit KindRijk de deuren weer.

Uiteraard kan er van deze planning afgeweken worden.