Bij KindRijk is iedereen welkom en uniek.
We werken vanuit een christelijke identiteit. Onze medewerkers dragen het christelijk geloof uit en dat werkt door in de manier waarop wij met de kinderen omgaan.
Zo bidden we bijvoorbeeld voor het eten, vertellen Bijbelverhalen en rond de christelijke feesten besteden wij hier op diverse creatieve manieren aandacht aan.
Vanuit onze identiteit maken we ook bewuste keuzes in wat we aanbieden. We besteden geen aandacht aan Halloween en kiezen ervoor geen gewelddadige spellen of films aan te bieden.