Het doel van de oudercommissie is om gevraagd en ongevraagd advies geven aan de kinderopvangorganisatie over de kwaliteit van de zorg.

De kinderopvangorganisatie is verplicht om de oudercommissie advies te vragen voordat er een besluit wordt genomen over bijvoorbeeld de invulling van verantwoorde kinderopvang en het pedagogisch beleid. Hieronder valt bijvoorbeeld de manier waarop de organisatie de ontwikkeling van het kind volgt en stimuleert. Maar ook over bijvoorbeeld de groepsgrootte en het dagritme, de openingstijden of de prijs van de kinderopvang.

Kindrijk overlegt ten minste jaarlijks met de oudercommissie. In de oudercommissie zitten wegens de onafhankelijkheid alleen ouders. Meer informatie over oudercommissies is te vinden via de website van de Rijksoverheid.

Kindrijk bestaat uit meerdere vestigingen en momenteel zijn meerdere oudercommissies in oprichting.

Voor het opzetten van de oudercommissie is Kindrijk op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om mee te denken en te adviseren over de opvang van de kinderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carola Roelofsen, carola@kindrijk-ede.nl of meld u aan bij de pedagogisch medewerksters.