Gezocht: Enthousiaste ouders voor de oudercommissie!

Voor het opzetten van de oudercommissie zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om mee te denken en te adviseren over de opvang van de kinderen.

Werkzaamheden:

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de
prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de herinrichting van de
buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en
hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:

 • overlegt met de directeur;
 • adviseert gevraagd en ongevraagd ;
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders;
 • onderhoudt contacten met andere ouders;
 • bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren.

Wij vragen
ouders die:

 • mee willen praten en beslissen;
 • de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden;
 • willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie;
 • hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor KindRijk.

Wij bieden

 • Inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
 • Administratieve ondersteuning

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carola Roelofsen, carola@kindrijk-ede.nl of meldt u aan bij de pedagogisch medewerksters.