De peuteropvang werkt met een steeds weer terugkerende dagindeling. Het geeft veel peuters een veilig en vertrouwd gevoel wanneer ze weten wat er gaat gebeuren bij de peuteropvang.

Uiteraard wisselen de activiteiten wel geregeld, dezen sluiten aan bij het VVE thema, het seizoen en de actualiteit.

Op de peuteropvang hangen dagritmekaarten. Op deze kaarten kunnen de peuters bij binnenkomst al zien wat er op het programma staat, de kinderen worden gedurende de ochtend actief betrokken bij het gebruik van de dagritmekaarten.

8:30 – 8:45 uur De deur van de peuteropvang gaat open: alle KindRijk peuters zijn van harte welkom! Ouders kunnen met hun kind boekjes lezen, kleuren, verven, puzzels maken. Er is ook tijd voor een overdracht met de pedagogisch medewerker.
8:45 – 9:45 uur De kinderen kunnen vrij spelen, mogen knutselen voor een jarige papa of mama of mogen meedoen aan een VVE activiteit.
9:45 – 10:00 uur De pedagogisch medewerker begeleid de kinderen bij het opruimen. Hierbij staat respect voor materiaal centraal.
10:00 – 10:45 uur De kinderen krijgen allemaal een plekje in de kring. Er word gezongen, verteld en/ of een VVE activiteit gedaan. Hierna mogen de kinderen fruit eten en drinken.
10:45 – 11:30 uur De kinderen gaan buiten spelen. De peuteropvang beschikt over divers en uitdagend buitenspeelgoed.
11:30 – 11:45 uur De kinderen ruimen het buitenspeelgoed op en gaan naar binnen. Binnen word er een Bijbelverhaal (veelal bijpassend bij het VVE thema die op dat moment centraal staat) voorgelezen en worden er bijpassende liedjes gezongen.
11:45 – 12:00 uur Het is weer tijd om naar huis te gaan.

Uiteraard kan er per locatie en per dag afgeweken worden van deze dagindeling.