Binnen de peuteropvang van KindRijk werken we met het VVE programma Piramide.

Piramide is een totaal programma voor kinderen vanaf 0 tot 7 jaar. Dit programma heeft een doorgaande lijn binnen de kinderopvang, peuteropvang en groep 1/2 van het basisonderwijs.
De “Piramide methode” is een methode voor jonge kinderen vol interactieve betekenisvolle activiteiten. Niet alleen kinderen met een achterstand maar ook de vaardige kinderen vinden hier voldoende uitdaging.

Piramide gaat uit van 3 intelligentiegebieden, namelijk emotionele, fysieke en cognitieve intelligentie en zorgt ervoor dat jonge kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden. De kinderen ontwikkelen zich op gebied van taal, persoonlijkheid, motoriek, kunst, sociale-emotioneel en op het gebied van waarnemen, denken en rekenen. Het kind oriënteert zich verder op ruimte, tijd en wereldverkenning.

Piramide biedt veel uitdagende activiteiten, de kinderen leren spelenderwijs en doen zelf ontdekkingen. Bij Piramide wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Een thema duurt gemiddeld 3 tot 4 weken en wordt aangepast aan de doelgroep.

Er wordt gewerkt met een jaarprogramma waarin minimaal 9 en maximaal 12 thema’s aan bod komen. Op alle speelzalen worden dezelfde thema’s op hetzelfde moment aangeboden. Elke speelzaal past het thema aan op de behoeften van de eigen groep.

De thema’s worden voorbereid met behulp van een themaboek. Hierbij wordt gekeken naar het aanpassen van de inrichting van de ruimte (speelleeromgeving) waarbij zoveel mogelijk ontwikkelingsgebieden aangesproken worden, naar de ontwikkelbehoeften van de groep en naar een goede opbouw in activiteiten gedurende het thema. Alle thema’s bestaan uit 4 stappen: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Er zijn activiteiten in grotere groepen en hele kleine groepjes, met veel begeleiding of juist zelfstandig en vrij spel.

De thema’s kunnen naar eigen inzicht aangepast worden bij onverwachte gebeurtenissen, bijv. de geboorte van een broertje of zusje.

De thema’s binnen Piramide zijn: Welkom, Mensen, Eten en drinken, Herfst, Wonen, Feest, Ziek en gezond, Kleding, Lente, Kunst, Verkeer, Zomertijd.
Daarnaast is er binnen KindRijk ook ruimte voor eigen thema’s waaronder ook christelijke thema’s. Deze thema’s worden dan volgens de richtlijnen van Piramide voorbereid en geven daarmee aandacht aan alle ontwikkelingsgebieden.

De speelse activiteiten lokken interactie uit waardoor een rijk taalaanbod ontstaat, zo kan er gericht ingespeeld worden op de taalontwikkeling. Door middel van pictogrammen worden thema’s in beeld gebracht, waardoor het voor het kind herkenbaar wordt.
De methodiek Piramide is een gecertificeerd VVE programma.

In veel activiteiten worden mondelinge vaardigheden gebruikt: spreken, luisteren en vergroten van de woordenschat. In het thema “kleding” is bijvoorbeeld een activiteit over de lievelingskleren van ieder kind. Thuis hebben ze hier met hun ouders al over nagedacht bij de keuze van deze kleren (Persoonlijke ontwikkeling). Op de peuteropvang vertellen ze waarom dit hun lievelingskleren zijn (Taal en Sociaal-emotioneel) en ontdekken ze dat iedereen verschillende lievelingskleren heeft en kijken ze goed naar hun eigen kleding (Waarnemen en Denken) waarna de kinderen dit verwerken in een creatieve opdracht (Kunst).

De thema’s zijn afgestemd op de directe belevingswereld van de peuters. De activiteiten zijn heel speels en worden op een ongedwongen manier verweven in het normale dagritme van de Peuteropvang.