1.1.b Privacy Policy

KindRijk Peuteropvang hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.
Hoe wij omgaan met persoonsgegevens kunt u lezen in dit Privacy Policy.
Wij houden ons in alle gevallen aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens van kinderen en ouders/ verzorgers

De persoonsgegevens van kinderen en ouders/ verzorgers wordt verwerkt met de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinden, hierbij valt te denken aan het maken van het contract en het bewaren van telefoonnummers die nodig zijn.
– Communicatieve doeleinden, hierbij valt te denken aan het verzenden van nieuwsbrieven, het informeren van de ouders.
– Het uitvoeren van de opdracht tot het bieden van opvang.

De persoonsgegevens worden op de volgende wijze bewaard:
– Op de computers/ tablets van KindRijk Peuteropvang.
– Op de computer van onze softwareleverancier www.niokids.nl.
– Op de computer van wettelijke organisaties waar wij gegevens aan moeten overhandigen, hierbij valt te denken aan Belastingdienst, Gemeente Ede etc.
– In de map op de groep in een afgesloten kast.

Wij doen er alles aan om deze methoden zo goed mogelijk te beveiligen.

De gegevens bewaren wij 7 jaar in onze financiële administratie. Wanneer het contract stopt worden de gegevens op de groepen weggehaald.

U kunt ten allen tijde inzage krijgen in uw opgeslagen persoonsgegevens.