Buitenschoolse opvang

KindRijk biedt voor- en naschoolse opvang aan kinderen van 4-13 jaar. Vanaf 7:30 uur * staan onze pedagogisch medewerkers voor u klaar. We brengen en halen de kinderen naar en van school en bieden hen een prettige en veilige omgeving om te spelen en te ontspannen met een divers aanbod aan leuke activiteiten.

*Wij bieden alleen VSO aan in combinatie met minimaal 1 middag BSO

Octopus

KindRijk Oceaan (4 - 7 jaar)

Wilsondreef 45, Ede
tel: 06-82484868

Orca

KindRijk Oceaan 4+ (7+ jaar)

Wilsondreef 45, Ede
tel: 06-81381909

Krokodil

KindRijk Safari 4+ (4 - 7 jaar)


Hofbeeklaan 41, Ede
tel: 06-13493381

Leeuw

KindRijk Safari 4+ (7+ jaar)


Hofbeeklaan 41, Ede
tel: 06-13493381

Meeuw

KindRijk Wereldwijd (4-13 jaar)

Kerklaan 1, Otterlo
tel: 06-40607152

Tijdstip Activiteit
07:30 – 08:30 uur De voorschoolse opvang is open. De kinderen kunnen vrij spelen tot ze naar school worden gebracht. *
14:00 – 15:15 uur De BSO begint.
15:15 – 15:40 uur Alle BSO kinderen komen (meestal) vrolijk dansend, huppelend en kletsend binnen.
15:40 – 16:00 uur Alle kinderen gaan tafel in hun eigen stamgroep. Voor ieder kind is er drinken en fruit. Tijdens het eten en drinken wordt er gesproken over de schooldag, de belevenissen of persoonlijke ervaringen. De pedagogisch medewerker vertelt de kinderen wat de BSO activiteiten die middag zijn.
16:00 – 16:30 uur Alle kinderen gaan even naar buiten. Afhankelijk van het weer wordt bepaald welke activiteiten binnen gedaan worden en welke buiten.
16:30 – 18:30 uur Er worden diverse activiteiten aangeboden aan de hand van het lopende thema. Tussendoor krijgen alle kinderen een cracker of beschuit.
18:30 uur De BSO gaat sluiten.

* Wij bieden alleen VSO aan in combinatie met minimaal 1 middag BSO

In de schoolvakanties of tijdens studiedagen zijn de kinderen de hele dag welkom bij de BSO. De BSO is dan om 7:30 uur geopend.

Tijdstip Activiteit
7:30 – 9:00 uur Alle kinderen komen binnen.
9:00 – 11:30 uur Er zijn diverse activiteiten zowel binnen als buiten aan de hand van het maandthema. Tussendoor gaan de kinderen aan tafel voor drinken en fruit.
11:30 – 12:00 uur Alle kinderen gaan even naar buiten.
12:00 – 13:00 uur Het is tijd om te gaan eten.
13:00 – 14:00 uur Er is even tijd om te relaxen, dit doen we met een rustig activiteit: denk hierbij aan lezen, gezelschapsspel spelen, een tekening maken etc.
14:00 uur We gaan even iets drinken.
14:00 – 15:30 uur Er worden diverse activiteiten aangeboden.
15:30 – 16:00 uur De kinderen gaan aan tafel en krijgen drinken, groente/ fruit.
16:00 – 16:30 uur Alle kinderen gaan even naar buiten.
16:30 – 18:30 uur Er worden diverse activiteiten aangeboden aan de hand van het lopende thema. Tussendoor krijgen alle kinderen een cracker of beschuit.
18:30 uur De BSO gaat sluiten.

Uiteraard kan van deze planning worden afgeweken.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind bij KindRijk zich kan ontwikkelen, de wereld kan ontdekken en kan ontspannen, ons pedagogisch handelen staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Daarin staat beschreven hoe wij werken en hoe wij met bepaalde situaties omgaan. Daarnaast gebruiken we het pedagogisch beleidsplan ook als evaluatie- en toetsmiddel: We vragen ons steeds af: hoe kunnen we  de kwaliteit van onze opvang nog verder verhogen?

Beleidsplan per groep

gebedOp KindRijk is iedereen welkom. We werken vanuit een christelijke identiteit. Onze medewerkers zijn gelovig en dat werkt door in de manier waarop wij met de kinderen omgaan. Zo bidden we bijvoorbeeld voor het eten, vertellen Bijbel- verhalen en rond de christelijke feesten besteden we hier op diverse creatieve manieren aandacht aan. Vanuit ons geloof maken we ook bewuste keuzes in wat we aanbieden. We besteden bijvoorbeeld geen aandacht aan Halloween en kiezen ervoor geen gewelddadige spellen of films aan te bieden.

Spelen, ontdekken en ontwikkelen brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Wij hebben een inschatting gemaakt van deze risico’s en gekeken hoe wij deze risico’s zo klein mogelijk kunnen maken. Dit staat beschreven in het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang kunt u alle inspectierapporten lezen van onze opvanglocaties. Hieronder vindt u rechtstreekse links naar de rapporten voor onze verschillende groepen.

40 weken

*vanaf €10,25per uur
 • geen vakantieweken
 • halen en brengen
 • eten en drinken

46 weken

*vanaf €9,36per uur
 • 6 vakantieweken
 • halen en brengen
 • eten en drinken

51 weken

*vanaf €8,93per uur
 • alle vakantieweken
 • halen en brengen
 • eten en drinken

Flexibel

*vanaf €10,25per uur
 • wanneer u wilt
 • halen en brengen
 • eten en drinken

Wat gaat u betalen?

U kunt de buitenschoolse opvang slechts in dagdelen afnemen. Dus niet per uur.

De tarieven op deze site geven eerlijk weer wat u aan ons moet betalen voor de opvang, maar zijn toch enigszins misleidend. U heeft namelijk waarschijnlijk ook recht op kinderopvangtoeslag. Dan krijgt u een deel van de kosten terug van de Belastingdienst. Hoeveel u terugkrijgt, is afhankelijk van uw inkomen en situatie. U kunt dit berekenen op de site van de de Belastingdienst .

Voor vragen over tarieven, toeslagen etc. kunt u altijd contact met ons opnemen.