Kinderopvang

Voor de allerkleinsten biedt KindRijk kinderopvang. Een veilige en vertrouwde omgeving, met ervaren en liefdevolle pedagogisch medewerkers die uw kind verzorgen. We letten erop dat uw kind zich prettig voelt op de groep, zodat uw kind vanuit een veilige basis de wereld kan gaan ontdekken. Daarbij letten we niet alleen op wat uw kind nodig heeft aan eten, drinken, slaap en vermaak, maar ook wat uw kind uitdaagt in zijn of haar ontwikkeling.

Zeepaardje

0 - 2,5 jaar

Wilsondreef 45, Ede
tel: 06-33020723

Schildpad

2,5 - 4 jaar

Wilsondreef 45, Ede
tel: 06-34206094

Aap

0 - 1,5 jaar

Hoflaan 2a, Ede
tel: 06-30486183

Olifant

2,5 - 4 jaar

Hoflaan 2a, Ede
tel: 06-30486183

Giraffe

1,5 - 2,5 jaar


Hoflaan 2a, Ede
tel: 06-30486183

Papegaai

0 - 4 jaar

Kerklaan 1, Otterlo
tel: 06-40607152

KindRijk hecht veel waarde aan veiligheid en geborgenheid. Een gevoel van veiligheid vergroten wij door een vaste dagindeling te hanteren op onze kinderopvang. Kinderen weten dan veelal waar ze aan toe zijn en weten wat er van hen verwacht wordt. Voor baby’s houden wij hun eigen schema/ het schema van thuis aan. We bekijken per kind wat hier wenselijk en prettig is.

Tijdstip Activiteit
7:30 uur KindRijk Kinderopvang opent de deuren. Alle kinderen zijn van harte welkom op te komen spelen.
7:30 – 9:15 uur Alle kinderen komen binnen en kunnen vrij spelen. Tijdens het vrij spelen kan er een VVE activiteit gedaan worden. De kinderen die voor een jarige papa of mama mogen knutselen kunnen dit nu doen.
9:15 – 9:30 uur De pedagogisch medewerker begeleid de kinderen bij het opruimen. Respect voor materiaal staat centraal.
9:30 – 10:00 uur De kinderen krijgen allemaal een plekje in de kring. Er word gezongen, verteld en/of een VVE activiteit gedaan. Hierna mogen de kinderen fruit eten en drinken.
10:00 – 11:00 uur De kinderen gaan buiten spelen. KindRijk beschikt over divers en uitdagend buitenspeelgoed.
11:00 – 11:30 uur Er is tijd voor een activiteit.
11:30 – 12:30 uur Alle kinderen krijgen aan tafel brood en drinken. Wij bidden met de kinderen en zingen nog een liedje.
12:30 uur De kinderen die ’s middags slapen gaan op bed en de kinderen die wakker blijven krijgen een ‘grote kinderen activiteit’ aangeboden.
15:00 uur Wanneer de kinderen allemaal weer uit bed zijn krijgen de kinderen aan tafel een cracker/ koekje en drinken.
15:30 uur De kinderen gaan buiten spelen bij mooi weer. Wanneer het slecht weer is, kunnen de kinderen in de gymzaal spelen of wordt er gespeeld op de groep.
16:30 uur We gaan aan tafel. Alle kinderen krijgen groente en drinken.
16:45uur Er kan gespeeld worden totdat kinderen gehaald worden.
18:30 uur Na een gezellige en leerzame dag sluit KindRijk de deuren weer.

drinkenWij vinden het belangrijk dat ieder kind bij de kinderopvang van KindRijk zich kan ontwikkelen, de wereld kan ontdekken en kan ontspannen, ons pedagogisch handelen staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Daarin staat beschreven hoe wij werken en hoe wij met bepaalde situaties omgaan. Daarnaast gebruiken we het pedagogisch beleidsplan ook als evaluatie- en toetsmiddel: We vragen ons steeds af: hoe kunnen we  de kwaliteit van onze kinderopvang nog verder verhogen?

Beleidsplan per locatie

gebedOp KindRijk is iedereen welkom. We werken vanuit een christelijke identiteit. Onze medewerkers zijn gelovig en dat werkt door in de manier waarop wij met de kinderen omgaan. Zo bidden we bijvoorbeeld voor het eten, vertellen Bijbel- verhalen en rond de christelijke feesten besteden we hier op diverse creatieve manieren aandacht aan. Vanuit ons geloof maken we ook bewuste keuzes in wat we aanbieden. We besteden bijvoorbeeld geen aandacht aan Halloween en kiezen ervoor geen gewelddadige spellen of films aan te bieden.

Spelen, ontdekken en ontwikkelen brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Wij hebben een inschatting gemaakt van deze risico’s en gekeken hoe wij deze risico’s zo klein mogelijk kunnen maken. Dit staat beschreven in het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang kunt u alle inspectierapporten lezen van onze opvanglocaties. Hieronder vindt u rechtstreekse links naar de rapporten voor onze verschillende groepen.

Opvangtarief vast

vanaf €10,34per uur
 • eten en drinken
 • luiers
 • flesvoeding
 • Op vastgestelde tijden

Opvangtarief flexibel

10,88per uur
 • eten en drinken
 • luiers
 • flesvoeding
 • Flexibel af te nemen opvang

Wat gaat u betalen?

De tarieven op deze site geven eerlijk weer wat u aan ons moet betalen voor de opvang, maar zijn toch enigszins misleidend. U heeft namelijk waarschijnlijk ook recht op kinderopvangtoeslag. Dan krijgt u een deel van de kosten terug van de Belastingdienst. Hoeveel u terugkrijgt, is afhankelijk van uw inkomen en situatie. U kunt dit berekenen op de site van de de Belastingdienst .

Voor vragen over tarieven, toeslagen etc. kunt u altijd contact met ons opnemen.

 • aan tafel op het kinderdagverblijf
 • verjaardag vieren bij de kinderopvang
 • muziek maken bij de kinderdagopvang
 • eten en drinken op het kinderdagverblijf
 • gezond eten bij de crèche
 • uitdagend spelen bij kindrijk
 • fruit eten op het kinderdagverblijf