Peuteropvang

Voor de peuters heeft KindRijk de peuter- opvang. Hier worden kinderen uitgedaagd in spel, expressie, muziek en creatieve activiteiten. Uw peuter wordt bij de peuteropvang voorbereid op de basisschool. Denk hierbij aan het leren luis- teren naar elkaar in de kring, het praten in een groep, maar ook bijvoorbeeld leren knippen met een schaar en samenspelen met andere kinderen. Doordat wij in de basisschool gevestigd zijn, zijn de lijntjes kort en is de samenwerking tussen KindRijk en de betreffende basisschool snel gemaakt.

De Vlieger

Wilsondreef 45, Ede
tel: 06-82484868

Zeehond

Wilsondreef 45, Ede
tel: 06-82484868

Zebra


Hofbeeklaan 41, Ede
tel: 06-13493381

Giraffe

Hoflaan 2a, Ede
tel: 06-30486183

Heidehummel

Kerklaan 1, Otterlo
tel: 06-36371620

creatiefBinnen de peuteropvang van KindRijk werken we met het Vroege Voorschoolse Educatieprogramma Piramide. Dit wordt gebruikt voor kinderen van 0 tot 7 jaar en vormt een doorgaande lijn door kinderopvang, peuteropvang en groep 1/2 van het basisonderwijs. Deze Piramidemethode zit vol interactieve, betekenisvolle activiteiten die voldoende uitdaging biedt voor kinderen, ook als deze een leerachterstand hebben.

Piramide maakt onderscheid tussen emotionele -, fysieke – en cognitieve intelligentie en helpt jonge kinderen zich spelenderwijs te ontwikkelen op al deze ontwikkelingsgebieden. Denk daarbij onder meer aan taal, motoriek, creativiteit, omgaan met anderen en het ontdekken van de wereld om hen heen.

Piramide biedt veel uitdagende activiteiten. De kinderen leren spelenderwijs en doen zelf ontdekkingen. De thema’s die Piramide hiervoor gebruikt, sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. Zo’n thema duurt gemiddeld drie á vier weken en is qua activiteiten toegespitst op de doelgroep. In het jaar komen zo negen tot twaalf thema’s aan bod. Bij al onze speelzalen worden dezelfde thema’s op hetzelfde moment aangeboden. Daarbij passen wij op elke speelzaal het thema aan op de behoeften van de eigen groep.

We bereiden de thema’s voor met behulp van een themaboek. Hierbij passen we bijvoorbeeld ook de inrichting van de ruimte (speelleeromgeving) aan om zoveel mogelijk ontwikkelingsgebieden aan te spreken. Alle thema’s bestaan uit vier stappen: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. We bieden hierbij activiteiten in grotere groepen en hele kleine groepjes, met veel begeleiding of juist zelfstandig. Daarnaast stimuleren we de kinderen ook om het thema te verwerken in hun eigen vrije spel.

Piramide biedt ons de vrijheid om de thema’s naar eigen aan te passen bij onverwachte gebeurtenissen, zoals de geboorte van een broertje of zusje. De thema’s binnen Piramide zijn: Welkom, Mensen, Eten en drinken, Herfst, Wonen, Feest, Ziek en gezond, Kleding, Lente, Kunst, Verkeer en Zomertijd. Daarnaast gebruiken we bij KindRijk ook eigen thema’s waaronder ook christelijke thema’s. Deze thema’s worden dan volgens de richtlijnen van Piramide voorbereid en geven daarmee aandacht aan alle ontwikkelingsgebieden.

De speelse activiteiten lokken interactie uit waardoor een rijk taalaanbod ontstaat, zo kan er gericht ingespeeld worden op de taalontwikkeling. Door middel van pictogrammen worden thema’s in beeld gebracht, waardoor het voor het kind herkenbaar wordt.

Bij veel activiteiten wordt van de peuters gevraagd om te spreken en te luisteren. Zo helpt dit hun woordenschat te vergroten. In het thema Kleding gaat het bijvoorbeeld ook over de lievelingskleren van ieder kind. Daar hebben de meeste peuters thuis al over nagedacht. Dit is een stukje persoonlijkheidsontwikkeling. Op de peuteropvang vertellen ze waarom dit hun lievelingskleren zijn. Dit stimuleert de taalontwikkeling en de sociale vaardigheden. Ook ontdekken ze dat iedereen verschillende lievelingskleren heeft en kijken ze goed naar hun eigen kleding (Waarnemen en Denken). Vervolgens verwerken we deze kennis in een creatieve opdracht.

Piramide is een VVE-gecertificeerde methode om uw peuter te helpen bij de ontwikkeling. De thema’s zijn afgestemd op de directe belevingswereld van uw kind. De activiteiten zijn heel speels en worden op een ongedwongen manier verweven in het normale dagritme van de peuteropvang.

knutselenWij vinden het belangrijk dat ieder kind bij KindRijk zich kan ontwikkelen, de wereld kan ontdekken en kan ontspannen, ons pedagogisch handelen staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Daarin staat beschreven hoe wij werken en hoe wij met bepaalde situaties omgaan. Daarnaast gebruiken we het pedagogisch beleidsplan ook als evaluatie- en toetsmiddel: We vragen ons steeds af: hoe kunnen we  de kwaliteit van onze opvang nog verder verhogen?

Beleidsplan per locatie

gebedOp KindRijk is iedereen welkom. We werken vanuit een christelijke identiteit. Onze medewerkers zijn gelovig en dat werkt door in de manier waarop wij met de kinderen omgaan. Zo bidden we bijvoorbeeld voor het eten, vertellen Bijbel- verhalen en rond de christelijke feesten besteden we hier op diverse creatieve manieren aandacht aan. Vanuit ons geloof maken we ook bewuste keuzes in wat we aanbieden. We besteden bijvoorbeeld geen aandacht aan Halloween en kiezen ervoor geen gewelddadige spellen of films aan te bieden.

Spelen, ontdekken en ontwikkelen brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Wij hebben een inschatting gemaakt van deze risico’s en gekeken hoe wij deze risico’s zo klein mogelijk kunnen maken. Dit staat beschreven in het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang kunt u alle inspectierapporten lezen van onze opvanglocaties. Hieronder vindt u rechtstreekse links naar de rapporten voor onze verschillende groepen.

Tarief

9,65per uur
  • eten en drinken
  • luiers
  • VVE-programma

Wat gaat u betalen?

De tarieven op deze site geven eerlijk weer wat u aan ons moet betalen voor de opvang, maar zijn toch enigszins misleidend. U heeft namelijk waarschijnlijk ook recht op kinderopvangtoeslag. Dan krijgt u een deel van de kosten terug van de Belastingdienst. Hoeveel u terugkrijgt, is afhankelijk van uw inkomen en situatie. U kunt dit berekenen op de site van de de Belastingdienst .

Als uw kind een VVE-indicatie heeft betaalt u twee dagdelen Peuteropvang en het derde dagdeel krijgt u gratis. Een VVE-indicatie wordt door het consultatiebureau verstrekt aan kinderen met een risico op taalachterstand.

Voor vragen over tarieven, VVE, toeslagen etc. kunt u altijd contact met ons opnemen.